Điều khoản và điều kiện

1/ Quyền hạn của Tapchiphaimanh

Tapchiphaimanh có quyền điều chỉnh những dịch vụ mà không cần thông báo trước. 

Tapchiphaimanh có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp để đảm bảo thông tin đăng tải trên trang phù hợp với quy định của web. 

Các bài viết của Tapchiphaimanh do người dùng chia sẻ, đội ngũ chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền hay pháp lý về các nguồn tài nguyên đó. 

Tapchiphaimanh có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn cố tình có hành động gây hại hoặc vi phạm tới điều khoản sử dụng dịch vụ. 

2/ Trách nhiệm người dùng 

Người dùng phải chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân mà mình cung cấp cho trang web khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ

Tự chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và trách nhiệm đăng nhập bằng mật khẩu của bạn. 

Người dùng không được cung cấp các thông tin thuộc sở hữu chủ thể khác được bảo vệ bởi pháp luật trong và ngoài nước. 

Người dùng không được phát tán các tập tin chứa virus, các mã độc, phần mềm gây hại đến trang web.